معنی و ترجمه کلمه business software به فارسی business software یعنی چه

business software


کامپيوتر : نرم افزارهاى تجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها