معنی و ترجمه کلمه business به فارسی business یعنی چه

business


موسسه بازرگانى ،کسب و کار،داد و ستد،سوداگرى ،حرفه ،دادوستد،کاسبى ،بنگاه ،موضوع ،تجارت ،کار و کسب
قانون ـ فقه : کسب ،تجارت
بازرگانى : شرکت ،تجارتخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها