معنی و ترجمه کلمه butlery به فارسی butlery یعنی چه

butlery


ابدارخانه ،خوراک خانه ،جاى فروش اذوقه ونوشابه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها