معنی و ترجمه کلمه butt به فارسی butt یعنی چه

butt


خوردن ،از سر يا لب جفت شدن ،نوک ،لبه ،لولاى فرنگى ،ضربه با سر به حريف ،سرشاخ انتهاى چوب هاکى ،قسمت انتهايى چوب گلف ،قسمت انتهاى راکت تنيس ،قسمت انتهاى چوب بيليارد،تپه يا برامدگى پشت زمين هدف ،دسته چوب ماهيگيرى ،پشته ،قنداق تفنگ ،ته سيگار،فيلتر سيگار کف ،شاخ زدن ،ضربه زدن ،پيش رفتن ،پيشرفتگى داشتن ،نزديک يامتصل شدن ،بشکه ،بيخ ،کپل ،ته درخت ،ته قنداق تفنگ ،هدف
علوم مهندسى : ته قنداق تفنگ
معمارى : لولا فرنگى
ورزش : ته قنداق تفنگ
علوم نظامى : کف قنداق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده