معنی و ترجمه کلمه butting به فارسی butting یعنی چه

butting


ورزش : ضربه با سر،حلقه چرمى دور دستگيره پارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها