معنی و ترجمه کلمه buy off به فارسی buy off یعنی چه

buy off


باپول مصالحه کردن ،تطميع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها