معنی و ترجمه کلمه buzz به فارسی buzz یعنی چه

buzz


وزوز کردن ،ورور کردن ،نامشخص حرف زدن ،وزوز،ورور،شايعه ،همهمه ،اوازه
علوم مهندسى : هوم کردن راديو
علوم هوايى : نوسان پوسته يا ساختارهاى ديگر با فرکانسى که قابل سمع باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها