معنی و ترجمه کلمه by a به فارسی by a یعنی چه

by a


تقريبا،بطورتقريب ،تخمينا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها