معنی و ترجمه کلمه by and by به فارسی by and by یعنی چه

by and by


دراينده ،کم کم ،متدرجا،بزودى ،بفوريت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها