معنی و ترجمه کلمه by the holy poker به فارسی by the holy poker یعنی چه

by the holy poker


سوگند شوخى اميزى است چون به انروزهاى غريب و مانندان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها