معنی و ترجمه کلمه by the job به فارسی by the job یعنی چه

by the job


قانون ـ فقه : به طور مقاطعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها