معنی و ترجمه کلمه by violance به فارسی by violance یعنی چه

by violance


عنفا"
قانون ـ فقه : به عنف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها