معنی و ترجمه کلمه c (pure color response) به فارسی c (pure color response) یعنی چه

c (pure color response)


پاسخ خالص رنگ( در رورشاخ)
روانشناسى : پاسخ خالص رنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها