معنی و ترجمه کلمه c-clamp به فارسی c-clamp یعنی چه

c-clamp


علوم مهندسى : گيره" سى " شکل
علوم هوايى : گيره فلزى به شکل سى براى وارد کردن فشار و نگاه داشتن قطعات کنار يکديگر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها