معنی و ترجمه کلمه c.g.s. system به فارسی c.g.s. system یعنی چه

c.g.s. system


الکترونيک : دستگاه سگث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها