معنی و ترجمه کلمه cabin pressurization safety valve به فارسی cabin pressurization safety valve یعنی چه

cabin pressurization safety valve


علوم هوايى : شيرى مرکب از شير خلاص فشار و خلاء و شير تخليه براى جلوگيرى از افزايش بيش از حد فشار داخل کابين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها