معنی و ترجمه کلمه cabinet government به فارسی cabinet government یعنی چه

cabinet government


قانون ـ فقه : حکومت حزب حائز اکثريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها