معنی و ترجمه کلمه cable accessory به فارسی cable accessory یعنی چه

cable accessory


قطعات کابل
علوم نظامى : وسايل کابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها