معنی و ترجمه کلمه cable block به فارسی cable block یعنی چه

cable block


مجموعه کابل
علوم نظامى : قسمت کابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها