معنی و ترجمه کلمه cable jointing sleeve به فارسی cable jointing sleeve یعنی چه

cable jointing sleeve


موف انشعاب
علوم مهندسى : مفصل انشعاب کابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها