معنی و ترجمه کلمه cable match به فارسی cable match یعنی چه

cable match


ورزش : رويارويى تلگرافى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها