معنی و ترجمه کلمه cable suspension bridge به فارسی cable suspension bridge یعنی چه

cable suspension bridge


پل معلق با سيم تابيده
علوم مهندسى : پلى که از رشته هاى سيمى بهم تابيده درست شده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها