معنی و ترجمه کلمه cachexia به فارسی cachexia یعنی چه

cachexia


()=cachexy(طب )ضعف بنيه وعوارض ان ،سوءهاضمه ،زردى صورت ،نزارى
روانشناسى : نزارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها