معنی و ترجمه کلمه cacogenics به فارسی cacogenics یعنی چه

cacogenics


رشته اى از علم درباره فساد و خرابى نژاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها