معنی و ترجمه کلمه cacuminal به فارسی cacuminal یعنی چه

cacuminal


وابسته به نوک وانتهاى درخت ،مغزى ،دماغى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها