معنی و ترجمه کلمه cadastral surveys به فارسی cadastral surveys یعنی چه

cadastral surveys


عمران : عمليات نقشه بردارى به منظور تفکيک و تعيين حدود اراضى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها