معنی و ترجمه کلمه cadastral surveys به فارسی cadastral surveys یعنی چه

cadastral surveys


عمران : عمليات نقشه بردارى به منظور تفکيک و تعيين حدود اراضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها