معنی و ترجمه کلمه cadminum-plate به فارسی cadminum-plate یعنی چه

cadminum-plate


علوم مهندسى : ابکارى کادميومى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها