معنی و ترجمه کلمه cadmium test به فارسی cadmium test یعنی چه

cadmium test


الکترونيک : ازمايش با کادميم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها