معنی و ترجمه کلمه caesarism به فارسی caesarism یعنی چه

caesarism


حکومت امپراطورى ،حکومت مطلقه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها