معنی و ترجمه کلمه cage rotor به فارسی cage rotor یعنی چه

cage rotor


رتور قفسى ،رتور اتصال کوتاه ،رتور سنجابى
علوم مهندسى : گردانه قفس سنجابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها