معنی و ترجمه کلمه caisson به فارسی caisson یعنی چه

caisson


صندوقه ،(نظ ).صندوق مهمات ،واگون مهمات ،ارابه ارتشى
عمران : اطاقکى که جهت دستيابى به بستر رودخانه به سمت پايين گودبردارى ميشود
معمارى : صندوقه هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها