معنی و ترجمه کلمه calcification به فارسی calcification یعنی چه

calcification


کلسى شدن ،تبديل به اهک ،تحجر،تکليس شدن ،اهکى شدن
شيمى : اهکى شدن
زيست شناسى : کلسيم دار شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها