معنی و ترجمه کلمه calcity به فارسی calcity یعنی چه

calcity


اهکى ياسنگى کردن ،اهکى شدن ،متحجر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها