معنی و ترجمه کلمه calculated altitude به فارسی calculated altitude یعنی چه

calculated altitude


ارتفاع تنظيم شده
علوم نظامى : ارتفاع محاسبه شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها