معنی و ترجمه کلمه calculating factor به فارسی calculating factor یعنی چه

calculating factor


ضريب براورد
علوم مهندسى : ضريب محاسبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها