معنی و ترجمه کلمه calculation به فارسی calculation یعنی چه

calculation


محاسبه ،محاسبات ،حساب ،براورد
عمران : محاسبه
معمارى : محاسبه
روانشناسى : محاسبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها