معنی و ترجمه کلمه caliber به فارسی caliber یعنی چه

caliber


)=calibre(قطرگلوله ،قطردهانه تفنگ يا توپ ،کاليبر،(مج ).گنجايش ،استعداد
ورزش : قطر داخلى لوله اسلحه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها