معنی و ترجمه کلمه calibrated air speed به فارسی calibrated air speed یعنی چه

calibrated air speed


سرعت هوايى تنظيم شده
علوم نظامى : سرعت تنظيم شده هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها