معنی و ترجمه کلمه calibrated airspeed به فارسی calibrated airspeed یعنی چه

calibrated airspeed


علوم هوايى : سرعت کاليبره شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها