معنی و ترجمه کلمه calibrated altitude به فارسی calibrated altitude یعنی چه

calibrated altitude


علوم نظامى : ارتفاع تنظيم شده هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها