معنی و ترجمه کلمه calibrated focal lenght به فارسی calibrated focal lenght یعنی چه

calibrated focal lenght


علوم نظامى : فاصله کانونى تنظيم شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها