معنی و ترجمه کلمه calibrated orifice به فارسی calibrated orifice یعنی چه

calibrated orifice


علوم هوايى : سوراخ يا تنگنايى با قطر داخلى مشخص جهت اندازه گيرى يا کنترل جريانى که از ان عبور ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها