معنی و ترجمه کلمه calibration mark به فارسی calibration mark یعنی چه

calibration mark


علوم مهندسى : علامت کاليبراسيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها