معنی و ترجمه کلمه calibration marker به فارسی calibration marker یعنی چه

calibration marker


الکترونيک : فاصله ياب رادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها