معنی و ترجمه کلمه calibration standard به فارسی calibration standard یعنی چه

calibration standard


اندازه کاليبراسيون
علوم مهندسى : استاندارد تنظيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها