معنی و ترجمه کلمه calibre به فارسی calibre یعنی چه

calibre


کاليبر
علوم نظامى : قطر داخلى جنگ افزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها