معنی و ترجمه کلمه calisthenics به فارسی calisthenics یعنی چه

calisthenics


حرکات نرمشى ،ورزشهاى سبک بدون وسيله ،ورزشهاى سوئدى
ورزش : حرکات سوئدى ،ورزشهاى تمرينى بدون اسباب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها