معنی و ترجمه کلمه calk به فارسی calk یعنی چه

calk


کام دراوردن ،بند زدن ،درز گيرى ،caulker( : )n.(،calker، )=caulkبتونه کارى کردن ،زيرپوش سازى کردن ،مسدود کردن ،نعل زدن ، : )vt.(سرخوردن روى يخ ،بانعل يالگد اسب مجروح شدن ،کپيه کردن ،محاسبه کردن ،چرت زدن
علوم مهندسى : ميخ زدن
معمارى : بتونه کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها