معنی و ترجمه کلمه calking mallet به فارسی calking mallet یعنی چه

calking mallet


قلم کام کنى
علوم مهندسى : ابزار زفت بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها