معنی و ترجمه کلمه call a metting به فارسی call a metting یعنی چه

call a metting


قانون ـ فقه : تعيين وقت و دعوت براى جلسه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها